اطلاعات مهم درباره شرایط جدید دریافت اقامت ترکیه

دریافت اقامت ترکیه

اگر اخبار و اطلاعات مربوط به اداره مهاجرت ترکیه و شرایط دریافت اقامت ترکیه را دنبال میکنید ، حتماٌ میدانید که اداره مهاجرت ترکیه از سال 2019 در صدد ایجاد شرایط سخت تری برای دریافت اقامت ترکیه ، به خصوص اقامت توریستی بوده است . سال 2019 و قبل از شیوع و همه گیری ویروس کرونا ، قوانینی مربوط به عدم تمدید ویزاهای توریستی اعلام شد که با شروع همه گیری و شرایط بسته شدن مرزها ، قابل اجرا نبود و نهایتاٌ نیز اجرا نشد . اما اخبار جدیدی که در سایت رسمی اداره مهاجرت ترکیه منتشر شده است ، اطلاعات مهمی درباره شرایط جدید دریافت اقامت ترکیه را اعلام کرده است .

مطابق با قوانین جدید ، از تاریخ 15 ژانویه به بعد اگر در منطقه فاتیح استانبول خانه اجاره کنید ( حتی با قرارداد رسمی محضری ) و یا حتی اگر ملک خریداری کنید ، به شما اقامت ترکیه داده نخواهد شد و درخواست اقامت شما رد میشود . در مورد کسانی که در این منطقه ساکن هستند ( از طریق اجاره ملک و یا از طریق خرید ملک ) و قصد تمدید اقامت خود را دارند ، فعلا ٌچیزی اعلام نشده است .

مطابق با قوانین جدید ، از تاریخ 15 ژانویه به بعد اگر در منطقه اسنیورت استانبول خانه اجاره کنید ( حتی با قرارداد رسمی محضری ) ، به شما اقامت ترکیه داده نخواهد شد و درخواست اقامت شما رد میشود . در مورد کسانی که در این منطقه ساکن هستند ( از طریق اجاره ملک و یا از طریق خرید ملک ) و قصد تمدید اقامت خود را دارند ، فعلاٌ چیزی اعلام نشده است . افرادی که در منطقه اسنیورت ملکی را خریداری می کنند ، میتوانند مانند گذشته نسبت به دریافت اقامت خود اقدام نمایند و اقامت سرمایه گذاری خود را روی ملک خریداری شده دریافت کنند .

دانشجویانی که در دانشگاههای اطراف منطقه فاتیح ، مشغول تحصیل هستند و همینطور دانشجویانی که در منطقه اسنیورت تحصیل میکنند ، میتوانند با اجاره ملک در این مناطق و مدارک مربوط به محل تحصیل ، نسبت به دریافت اقامت ترکیه اقدام نمایند .هنوز کاملا ٌ مشخص نیست که چرا بین تمام مناطق شهر استانبول ، فقط مناطق فاتیح و اسنیورت در این قانون ذکر شده اند ، اما به احتمال زیاد تصویب این قانون به دلیل ازدحام بسیار زیاد و تقاضای ویزاهای توریستی متعددی است که به اداره مهاجرت برای دریافت اقامت و سکونت در این دو منطقه ارسال شده است . باتوجه به اینکه این قانون به تازگی تصویب شده و از تاریخ 15 ژآنویه برقرار شده است ، در صورتیکه مایل به کسب اطلاعات بیشتر و جزییات میباشید ، با شماره 157 تماس بگیرید .

Join The Discussion

Compare listings

Compare
error: Content is protected !!
Previous
Next