مناطق استانبول

منطقه بشیکتاش استانبول

منطقه بشیکتاش استانبول

منطقه بشیکتاش استانبول بشیکتاش از مناطق بسیار قدیمی و مشهور استانبول است که در قسمت اروپایی در تنگه بسفر قرار دارد و از شمال با منطقه ساریر و شیشلی و از جنوب با بی اوغلو ، از غرب با کاییتحانه و از شرق با بسفر همسایه است . منطقه...

منطقه باعجیلار استانبول

منطقه باعجیلار استانبول

منطقه باعجیلار استانبول منطقه باعجیلار استانبول یکی از مناطق بخش اروپایی شهر استانبول میباشد.این منطقه تا قبل از سال 1992 از محله های منطقه باکیرکوی محسوب میشده و بعد از این سال به منطقه ایی مستقل تبدیل شده است. مساحت این منطقه...

منطقه باشاک شهیر استانبول

منطقه باشاک شهیر استانبول

منطقه باشاک شهیر استانبول منطقه باشاک شهیر استانبول یکی از مناطق مهم در قسمت اروپایی است . این منطقه از شرق با اسنلر ، از غرب با اسن یورت و آوجیلار ، از شمال با آرناووت کوی و از جنوب با باعجیلار و کوچوک چکمجه همسایه میباشد . ممکن...

منطقه پندیک استانبول

منطقه پندیک استانبول

منطقه پندیک استانبول منطقه پندیک یکی از مناطق شرقی قسمت آسیایی شهر استانبول میباشد. این منطقه از غرب با کارتال، از جنوب با دریای مرمره، از شمال با سلطان بی لی، از شرق با گبزه و از شمال با جنگل های شیله همسایه است و 278...

منطقه عمرانیه استانبول

منطقه عمرانیه استانبول

منطقه عمرانیه استانبول منطقه عمرانیه یکی از مناطق آسیایی شهر استانبول میباشد  که از غرب با اسکودار، از جنوب با آتاشهیر، از شرق با سانجاک تپه، از شمال با چکمه کوی و از غرب با بیکوز همسایه است.منطقه عرانیه با مساحتی حدود 22000...

منطقه شیله استانبول

منطقه شیله استانبول

منطقه شیله استانبول منطقه شیله در قسمت اسیایی شهر استانبول واقع شده است. مساحت این منطقه 712 کیلومتر مربع و جمعیت آن 36516 نفر میباشد. همسایگان این منطقه از شرق کاندیرا،  از جنوب شرقی درینجه و کورفز، از جنوب پندیک و گبزه، از جنوب...

منطقه گونگورن استانبول

منطقه گونگورن استانبول

 منطقه گونگورن استانبول: منطقه گونگورن استانبول یکی از مناطق اروپایی شهر استانبول است که از شرق با منطقه زیتین بورنو و اسنلر ، از جنوب با منطقه باکیرکوی و از غرب با منطقه باهچلی اولر همسایه میباشد . این منطقه در مجاورت محله...

منطقه سیلیوری استانبول

منطقه سیلیوری استانبول

منطقه سیلیوری استانبول منطقه سیلیوری یکی از مناطق اروپایی شهر استانبول میباشد. این منطقه از شرق با بویوک چکمجه، از غرب با شهر تکیردا، از شمال با چاتالجا و از جنوب با دریای مرمره همسایه میباشد.مساحت این منطقه 893 متر مربع و...

منطقه اسنلر استانبول

منطقه اسنلر استانبول

منطقه اسنلر استانبول منطقه اسنلر یکی از مناطق اروپایی شهر استانبول میباشد که از جنوب با منطقه سلطان قاضی، از شرق با مناطق بایرام پاشا، زیتین بورنو و قاضی عثمان پاشا، از غرب با مناطق باجیلار و باشاک شهیر و از شمال با گونگورن...

منطقه بایرام پاشا استانبول

منطقه بایرام پاشا استانبول

منطقه بایرام پاشا یکی از مناطق قسمت اروپایی شهر استانبول است. این منطقه از از شمال با قاضی عثمان پاشا، از شرق با ایوب سلطان، از جنوب با زیتین بورنو و از غرب با اسنلر همسایه است.مساحت منطقه 698 کیلومتر مربع میباشد و جمعیتی حدود...

Compare listings

Compare
error: Content is protected !!
Previous
Next