نمونه وکالتنامه خرید ملک در ترکیه

نمونه وکالتنامه خرید ملک در ترکیه

در این بخش نمونه وکالتنامه خرید ملک در ترکیه را که شما میتوانید برای خرید ملک به نام شما و همینطور انجام کلیه امور مربوط به دریافت اشتراک آب ، برق و گاز تنظیم کنید ، با هم بررسی میکنیم. البته در زمان تنظیم وکالتنامه در محضر مطابق با قوانین ترکیه ، مترجم رسمی فارسی زبان مورد تایید دولت ترکیه ، تمام مفاد موجود در وکالتنامه را برای شما ترجمه خواهد کرد و در صورت نیاز به هرگونه تغییری برای شما انجام خواهند داد .

نمونه وکالتنامه خرید ملک در ترکیه

من، نماینده دفتر اسناد رسمی شماره………، با امضای مجاز سردفتر ……..، تایید شده بوسیله (نام مشتری) که وظایفم در آدرس ………………………………با ارایه کارت شناسایی …………….. به من محول شده و آقا/خانم از طریق یک مترجم درخواست تهیه یک وکالتنامه کرده است. از آنجاییکه که به دلیل متفاوت بودن زبان امکان توضیح و دادن اطلاعات به صورت مستقیم امکان پذیر نبود، از طریق مترجم رسمی دفترخانه شماره …… توانستیم کلیه اطلاعات را به صورت دقیق به ایشان انتقال بدهیم .از طریق مترجم رسمی تایید شده که شخص مربوطه  ( وکالت دهنده ) به زبان ترکی صحبت نمی کند، اما با سواد هستند و کلیه مدارک ایشان برای تنظیم یک وکالتنامه کامل است. وکالت دهنده از طریق مترجم معتبر درخواست زیر را ارایه داد، مترجم فارسی زبان زسمی هستند و کلیه اطلاعات ایشان نیز در این وکالتنامه ذکر میشود .

خرید ملک: بدین وسیله من اعلام می کنم که آقا / خانم …….، دارای شماره شناسایی…….، نام پدر……… و نام مادر……. و متولد….. ، فردی واجد شرایط و مجاز به اقدام از جانب من در موارد ذیل میباشد :

تهیه درخواست های لازم برای سازمان های مختلف و مقامات جهت گرفتن مجوزهای لازم، به گونه ای که بتوانم زمین و املاکی را در مرزهای جمهوری ترکیه خریداری نمایم.

پیگیری تمام تمام اقداماتی که در این رابطه میبایست انجام شود؛ ارایه و جمع آوری اسناد ؛ تهیه و امضای دادخواست؛ درخواست و جمع آوری اسنادی که به اسم من خرید ملک در ترکیه مورد نیاز است؛ پرداخت مبالغ مورد نیاز برای دریافت سند ملک و دریافت هر گونه وجهی که بیش از حد پرداخت شده باشد ،جمع آوری اسناد لازم از اداره ثبت زمین و ارایه آنها به شعبه اتباع خارجی اداره پلیس برای کسب اقامت ترکیه انجام ارتباطات کتبی ضروری؛ گرفتن شماره مالیاتی به نام من؛ خرید زمین یا املاک در مرزهای هر یک از مناطق و روستاهای استان ……… درهر زمان، به هر قیمت، هر شرایط، در هر مکان و از هر فردی – چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی که بخواهد ،پرداخت قیمت خرید؛ قبول هر گونه تعهدی مربوط  به خرید ملک در ترکیه و تحویل گرفتن واحد؛ امضای دفتر ثبت و مدارک و تمام اسناد؛

درخواست ثبت نام؛ دریافت سند ملک؛ انجام پروسه های برق، آب و گاز طبیعی برای اتصال به ملک خریداری شده، تهیه و امضای قراردادها برای این امور در حضور مقامات مربوطه ،تکمیل اظهارنامه ها و دادخواستها؛ محافظت از منافع و حقوق من در ارتباط با این ملک خریداری شده؛ ارسال انواع هشدار به اشخاص ثالث؛ انجام تمام مراحل قانونی و سایر موارد مورد نیاز در ارتباط با مسائل فوق،

در حضور همه سازمان های رسمی و مقامات و امضای آنها ،تعهد به مقامات و سازمان های لازم، بر اساس اصول متقابل، حقوق واقعی محدود مستقل و دایمی در مورد املاک که در داخل مرزهای جمهوری ترکیه خریداری می شود،تهیه و ثبت اسناد لازم در زمینه؛ دریافت مجوز های لازم از وزارت دفاع یا سازمان های نظامی مجاز، اداره کل ثبت و ادارات مربوطه ثبت یا سازمان های مربوطه و مقامات به منظور دریافت املاک در ترکیه؛ انجام کلیه ارتباطات مکتوب؛ تکمیل و پذیرش اظهارنامه ها.

این بیانیه  توسط مترجم برای طرف مربوطه خوانده شده است. شخص مربوطه از طریق مترجم اعلام کرد که آنچه در این بیانیه نوشته شده است مطابق با خواسته های وی است و این بیانیه توسط شخص مربوطه، مترجم مجاز و خودم در تاریخ …………. امضا شده است.

اعلامیه مترجم: من کلیه درخواست های  وکالت دهنده را که به زبان ………. صحبت می کند را به دفتر اسناد رسمی انتقال داده ام. من بیانیه فوق را که توسط دفتر اسناد رسمی نوشته شده اس را برای وکالت دهنده ترجمه کرده ام و ایشان  اظهار داشت که موارد مطابق با درخواست های ایشان است و به این ترتیب اعلام میکنم که شخص مربوطه این بیانیه را پذیرفته و آن را در حضور من امضا کرده است.

مترجم “آقا / خانم …..شماره : ………………………………

نام وکالت دهنده و امضا

شرکت سان اند سندز ، با داشتن وکیل رسمی شرکت ، وکیل رسمی مهاجرت و همینطور مترجم فارسی زبان مورد تایید دولت برای انجام وکالتنامه خرید ملک در ترکیه و انجام کلیه وکالتنامه ها و امور مربوط به شهروندی ، در کنار شما خواهد بود . با ماتماس بگیرید تا با مشاورین مجرب و آزموده در خدمت شما باشیم و پاسخ کلیه سوالات شما را بدهیم .

Join The Discussion

Compare listings

Compare
error: Content is protected !!
Previous
Next