قوانین جدید مربوط به تمدید اقامت توریستی در ترکیه

تمدید اقامت توریستی در ترکیه

یکی از انواع اقامتهای ترکیه، اقامت توریستی است . اقامت توریستی در ترکیه در طی سالهای گذشته به افرادای داده میشد که بدون اینکه سرمایه گذاری خاصی در ترکیه کرده باشند ، مایل بودند تا مدت زمان بیشتری را در این کشور اقامت داشته باشند . اما همینطور که مشخص است و بارها در این وبسایت در ارتباط با آن اطلاعات داده شده است، اقامت توریستی تضمینی جهت اقامت طولانی مدت شما در کشور ترکیه نیست و بنا به تصمیم اداره اقامت و مهاجرت ترکیه میتواند از تمدید آن خودداری شود . 

بر اساس مصوبه جدید قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی در باره اخذ و تمدید اقامت موقت توریستی در ترکیه، اتباع خارجی به جز شهروندان کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه و اقتصادی، اتحادیه اروپا، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین از یکم ژانویه سال دوهزار و بیست اقامت موقت گردشگری را به مدت یک سال اخذ خواهند کرد.‎مطابق این طرح جدید، متقاضیان تمدید اقامت موقت توریستی تنها می توانند حداقل پس از گذشت یک سال از پایان مهلت اقامت یک ساله توریستی خود دوباره به دریافت این اقامت مراجعه کنند.‎به گفته مسئولین اداره مهاجرت ترکیه، مراجعت‌هایی که قبل از تاریخ یکم ژانویه دو هزار و بیست انجام گرفته است، ولو تاریخ رجوع آن ها بعد از این تاریخ نیز موکول شده باشد، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.‎بر این اساس، اتباع خارجی از جمله شهروندان ایران می توانند پس از پایان مهلت اقامت موقت توریستی، طبق مقررات موجود بین کشور متبوع و ترکیه به کشور ورود و خروج کنند. اتباع خارجی در هر صد و هشتاد روز سال مجموعا می توانند نود روز در ترکیه اقامت داشته باشند.

بنابراین اگر شما در گذشته ویزای توریستی در گذشته دریافت کرده باشید پس از اتمام آن تا مدت یکسال نمیتوانید مجدداٌ نسبت به دریافت اقامت توریستی در ترکیه اقدام نمایید و فقط در طول این مدت میتوانید با ویزای عادی ترکیه که در هنگام ورود به این کشور در پاسپورت شما ثبت میشود و برای مدت 3 ماه برای اقامت در ترکیه اعتبار دارد به این کشور سفر کنید .

Join The Discussion

Compare listings

Compare
error: Content is protected !!
Previous
Next