نحوه به نام کردن کنتور آب و برق و گاز پس از خرید ملک در ترکیه

به نام کردن کنتور آب و برق و گاز پس از خرید ملک در ترکیه

پس خرید ملک و دریافت سند ملکتان مشاورین و تیم خدماتی شرکت به شما کمک میکنند تا حق اشتراک آب – برق-گاز و اینترنت و غیره را دریافت نمایید. در این مرحله ما ساده ترین و بهترین روش های پرداخت قبوض خانگی را به شما پیشنهاد خواهیم کرد و اگر شما  برای به نام کردن کنتور آب و برق و گاز پس از خرید  ملک در ترکیه  به ما در شرکت سان اند سندز وکالتنامه بدهید ، شرکت سان اند سند از طرف شما میتواند تمامی حق اشتراک ها را برایتان دریافت کند . اولین مرحله برای به نام کردن کنتور ها ، دریافت بیمه داسک است .

بیمه حوادث طبیعی در ترکیه  یا داسک: این یک بیمه نامه اجباری زلزله است که توسط دولت تضمین شده است و در ابتدای سال باید به طور حتم انجام شودو سپس این قرارداد بیمه هر سال قبل از اتمام دوره خود باید تمدید شود. ابتدا باید یک بیمه نامه برای به نام کردن کنتور آب و برق و گاز پس از خرید ملک در ترکیه داشته باشید . این بیمه مذکور را میتوانید به راحتی از نزدیکترین نماینده بیمه و یا از بانک  ( اغلب پروژههای نوساز بیمه داسک رابرای سال اولبه خریداران تحویل میدهند . )دریافت کنید. هزینه این بیمه مستقیما به متراژ ملک شما بستگی دارد . اما به طور متوسط آن بین 100 تا 150 لیر میباشد.

 اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای دربافت بیمه داسک

 • شماره و شناسه مالیاتی
 • شماره شخصی معتبر در ترکیه
 • آدرس پستی ملک
 • سال ساخت ملک
 • تعداد طبقات آپارتمانی ملک
 • مشخصات شناسایی مالک

پس از اتمام و قرارداد بیمه حوادث طبیعی در ترکیه میتوانید برای به نام کردن کنتور آب و برق و گاز اقدام بفرمایید.

به نام کردن کنتور برق:

در کشور ترکیه برق توسط شرکت های خصوصی تامین میشود. در ابتدا شما باید تقاضای سرویس خدمات مشتری از شرکت برق مد نظرتان داشته باشید و بعد از آن باید هزینه مربوطه را برای تکمیل فرایند قرارداد که متوسط بین 200 الی 500 لیر میباشد پرداخت کنید.

مدارک مورد نیاز جهت به نام کردن کنتور برق:

 •  DASK قرار داد
 • کپی از سند ملک
 • مجوز اقامت
 • شماره و شناسه مالیاتی
 • اصل و کپی گذرنامه به همراه ترجمه رسمی
 • شماره شخصی معتبر در ترکیه

اگر تمامی مدارک مذکور آماده باشد شما میتوانید طی 2 روز حق اشتراکبرق خود را دریافت کنید.

به نام کردن کنتور آب:

در کشور ترکیه آب توسط شهرداری های محلی اداره و تامین میشود. هنگامی که شما حق اشتراک جدید درخواست میکنید باید هزینه متوسط مربوطه آن که بین 600 الی 700 لیر است را پرداخت کنید.

مدارک مورد نیاز جهت به نام کردن کنتور آب:

 •  DASK قرار داد
 • کپی از سند ملک
 • مجوز اقامت
 • شماره و شناسه مالیاتی
 • اصل و کپی گذرنامه به همراه ترجمه رسمی
 • شماره شخصی معتبر در ترکیه

اگر تمامی مدارک مذکور آماده باشد شما میتوانید طی 3 روز حق اشتراک آب برای ملک خریداری شده خود را دریافت کنید.

به نام کردن کنتور گاز شهری :

در کشور ترکیه گاز توسط شرکت های خصوصی اداره و تامین میشود که یکی از منابع انرژی در ترکیه محسوب میشود شما باید قرارداد اشتراک را مستقیما با مراجعه به مراکز خدمات مشتری شرکت های مربوطه ، با مدارک مورد نیاز دریافت کنید. پس از این قرارداد، شرکت ملک شما را کنترل و اجازه نصب را صادر می کند. پس از تایید، شما می توانید درخواست خود و نصب کنتور را با پرداخت هزینه متوسط 1200 لیر نهایی کنید و حق اشتراک گاز شهری خود را دریافت کنید.

مدارک مورد نیاز جهت  به نام کردن کنتور گاز شهری:

 •  DASK قرار داد
 • کپی از سند ملک
 • مجوز اقامت
 • شماره و شناسه مالیاتی
 • اصل و کپی گذرنامه به همراه ترجمه رسمی
 • شماره شخصی معتبر در ترکیه

شرکت  سان اند سند از قبل از آغاز به خرید ملک تا پایان قدم به قدم با شما خواهد بود و همچنین برای پیگیری اتمام پروسه خرید ملک رویایی شما خدمات پس از فروش نیز ارائه می دهد. خدمات پس از فروش شرکت سان اند سند تنها مختص به خریداران عزیزی است  که ملکشان را از ما خریداری کرده اند.

 

Join The Discussion

Compare listings

Compare
error: Content is protected !!
Previous
Next