صادرات ترکیه

صادرات و واردات ترکیه

ترکیه این هدف را دارد که تا سال 2023 صادرات 500 میلیارد دلاری انجام دهد. به ویژه در بخش های خودروسازی لوازم خانگی و پوشاک که حوزه های مهمی برای تحقق این هدف به شمار میروند.صادرات ترکیه در سال 2017 در مقایسه با 2016با رشد 10/22 درصدی از 142/5 میلیارد دلار به 156 میلیارد دلار افزایش یافت.در2017 به دومین میزان بالای صادرات دست یافت.بالاترین میزان صادرات نیز رقم 157/6میلیاردی درسال 2014بود. اکنون نگاهی به بیشترین محصولات صادره و کشورهایی که صادرات به آنها انجام شده خواهیم داشت.

بیشترین محصولاتی که صادرات ترکیه

خودرو:بخش خودرو 12 سال است بی وقفه در اوج  حوزه صادراتی ترکیه قرار دارد.در سال 2017 28/5 ملیون دلار از صادرات تنها از بخش خودرو سازی صورت گرفت. این رقم بالا به کمک کار خانه های خودرو سازی از جمله فورد تویوتا توفاش اویاک رنو  مرسدس بنز ترک صنایع بوش من تراک و گود ییر دست یافته شد.

محصولات کشاورزی: ترکیه به دلیل شرایط اقلیمی و خاک حاصلخیز کشوری با تولید محصولات کشاورزی میباشد.بین سال های 2002 و 2016 صادرات محصولات کشاورزی ترکیه با افزایش 4 برابری از 3/7 میلیارد دلار به 16/2 میلیارد دلار رسید. در تولیدات کشاورزی از سال 2005 ترکیه رتبه نخست اروپا بوده و طی 15 سال اخیر  در تجارت خارجی  محصولات کشاورزی جمعا 58 میلیارد دلار مازاد صادراتی داشت. همچنین اقداماتی به جهت پایان دادن به واردات محصولات کشاورزی و تبدیل شدن ترکیه به کشور بدون واردات در سایه حمایت های دولتی در حال انجام میباشد.در سال 2018 به کشاورزان و سرمایه گذاران مشغول به زراعت حمایت معادل 14/5 میلیارد از سوی دولت صورت خواهد گرفت.

پوشاک و لباس آماده:ترکیه از سال های 1980 به بعد در نتیجه سرمایه گذاری های صورت گرفته  به بخش پوشاک و نساجی  به رشد خود همچنان ادامه میدهد. این حوره تمرکز زیادی در زمینه صادرات دارد.از سال 2014 بخش نساجی و پوشاک ترکیه در سطح جهان با سهم 3/4 درصدی در موقعیت هشتمین صادر کننده بزرگ دنیا قرار گرفت.به لحاظ  صادرات صورت گرفته  به کشور های اتحادیه اروپا بعد از کشور های چین بنگلادش و آلمان در رتبه چهارم قرار دارد.در سال 2017 بخش نساجی در مجموع صادرات 12/5 میلیاردی انجام داده است.

لوازم خانگی:ترکیه در سال 2017 در مجموع 25 ملیون و 700 هزار عدد لوازم خانگی صادر کرده است.به ویژه در حمایت های صورت گرفته  در زمینه مالیات مصارف خصوصی در سال 2017 در حوزه لوازم خانگی رشد 7/3 درصدی اتفاق افتاد. در صادرات لوازم خانگی نیز رشد 6 درصدی به وجود آمد.72 درصد صادرات لوازم خانگی ترکسه  به کشور های اتحادیه اروپا صورت میپذیرد.به ویژه انگلیس آلمان فرانسه ایتالیا و اسپانیا کشور هایی هستند که بیشترین صادرات لوازم خانه در آنها صورت میگیرد.اینها قسمتی از صادرات و واردات ترکیه هستند که نقش چشمگیری در پیشرفت ترکیه داشته اند.

Join The Discussion

Compare listings

Compare
error: Content is protected !!
Previous
Next